Urszula Skrzypiec

Jestem położną i Międzynarodowym Dyplomowanym Konsultantem Laktacyjnym IBCLC. Całe moje życie zawodowe jestem zaangażowana w opiekę nad nowonarodzonymi dziećmi i ich mamami - najpierw jako pracownik oddziału noworodkowego szpitala w Olsztynie, w którym zajmowałam się noworodkami i wcześniakami wymagającymi intensywnego nadzoru.

Od 14 lat pracuję w oddziałach Szpitala Św. Zofii w Warszawie, jednego z najlepszych szpitali położniczych w Polsce, gdzie także sprawuję opiekę nad matkami i ich dziećmi. Pomagałam też mamom karmiącym udzielając im porad w Pomocy Laktacyjnej przy Szpitalu Św. Zofii. Jestem także nauczycielem szkoły rodzenia. Mam jednego, wspaniałego syna.