Danuta Pogorzelska

Ukończyłam studia w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej w Warszawie.
Jestem w trakcie podyplomowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych i dzieci, prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre.

Uzyskałam Certyfikat Praktyk Sztuki NLP zgodny ze standardami The Socjety of Neuro - Linguisstic Programming, wydany przez ACT.
Z wykształcenia jestem również położną.
Pracuję także jako psycholog w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.